gul_rose

Utdanningsforbundets pensjonistgruppe

Aktiviteter/møter 2014:

a. 4. februar: Medlemsmøte om eldrerådet på Saga kl 13:00. Vi får besøk av Bitten Barman-Jensen, leder av eldrerådet.
b. 18. februar: Torskeaften på Arctandria kl 14:00.
c. 11. april: Årsmøte på Saga kl 13:00.

Tillitsvalgte/Kontakter

NAVN FUNKSJON ADRESSE TLF.-HJEM MOBIL E-POST
Arvid Tangen
Leder
Slettabakken 21, 9100 Kvaløysletta
 
91 19 48 01
artang@online.no
Aksel Sollie
Nestleder
Straumsv. 2054, 9106 Straumsbukta
776 93 182
90 74 22 11
aksel@funortroms.no
Einar Stenersen
Kasserer
Grønlandsv., 9013 Tromsø
776 99 994
92 25 45 02
eistener@online.no
Ann-Inger Glesnes
Sekretær
Anton Iversens v. 26, 9010 Tromsø
776 56 126
91 60 71 71
a-h-gles@online.no
Lillian Jensen
Styremedlem
Røstbakken 5 G, 9007 Tromsø
776 88 674
95 13 54 60
skjlilljens@gmail.com
Knut Vestbø
1. varamedl.
Vestreg 1, 9008 Tromsø
776 57 718
95 46 52 13
kvestbo@online.no
Kirsten Betten Sirnes Larsen
2. varamedl.
Grønlandsv. 68, 9013 Tromsø
776 99 387
97 50 19 93
bettensl@hotmail.com

Tilbake til foreninger