gul_rose

Norges Råfisklags pensjonistforening

Her kan foreningen legge inn årets aktivitetskalender.

Aktiviteter som foreningen ønsker å dele med andre (for eksempel turer/reiser) kan publiseres under Aktiviteter

Informasjon

Tillitsvalgte/Kontakter

Møter

Aktiviteter

Tilbake til foreninger