gul_rose

PFO i Tromsø og omegn

Pensjonistenes Fellesorganisasjon, ble stiftet 15. januar 1990.

PFO er registrert i Enhetsregisterert - org.nr. 997 397 665, som også er vårt Grasrotandel nummer for stötte fra Norsk Tipping.
Vi setter pris på din stötte (ved at du bruker vårt Grasrotnummer), som går til å ivareta pensjonistenes interesser i vårt område.

Formålet med PFO er, ifølge PFO´s vedtekter, blant annet å:

Være et koordinerende organ for alle pensjonistforeninger og seniorklubber i Tromsø.
Se oversikt over foreninger PFO/Foreninger
Bistå medlemsforeningene med å ivareta deres interesser.
Samarbeide med offentlige og private organisasjoner, styrer, råd og utvalg som har som formål å arbeide for pensjonistenes stilling i samfunnet, herunder samarbeid med Tromsø Eldreråd.
PFO kan også, under forutsetning av økonomisk og personellmessig kapasitet, utføre andre oppgaver. Se vedtektene PFO/Vedtekter

PFO er et frittstående organ og kan følge opp saker som styret bestemmer.

Saker PFO jobber/har jobbet med

1. Etablere et tettere samarbeid med alle pensjonistforeninger og seniorklubber i Tromsø og omegn. Vi arrangerer Formannsmøter en gang per år og tar opp saker som angår oss alle. Denne hjemmesiden er ledd i arbeidet med å styrke samarbeidet.
2. Oppgradering av lydanlegget på Heracleum – Tromsø`s storstue for eldre.

Spleiselag.
3. Oppgradering av maskinene på Sekkerverkstedet på Heracleum. Spleiselag.
4. Etablering av Seniorrevyen (se omtale)
5. PFO samarbeider med Eldrerådet i kommunen om saker som angår seniorer.
6. PFO samarbeider med Seniornett, avd. Tromsø, vedrørende kursing av seniorer.
7. Synliggjøre aktiviteter og møteplasser for seniorer på bydels- og grendenivå. Likeså synligjøre aktivitetstilbud og tjenester til seniorer i regi av Tromsø kommune eller andre aktører.

Dersom det er andre saker PFO bør engasjere seg i, vennligst Kontakt oss.

Økonomi

PFO kan ikke overleve bare på den årlige kontingenten fra foreningene. Vi arbeider derfor med å finne måter vi kan styrke økonomien på, med tanke på å kunne bedre servicen til våre medlemsforeninger og seniorklubber.

Arbeidsplan for 2018

v
Årsmøte     Ti. 06.03      
Formannsmøter            
Styremøter            
Seniortreff "Aktive seniorer"         Ma. 01.10  
Kurs     Ikke bestemt      

PFO tillitsvalgte 2018

Styret

Adresse

Telefon

E-mail

Arvid Tangen, leder Slettabakken 21, 9101 Kvaløysletta 911 94 801 post@pfot.no
Birger Tokle, nestleder Siriusveien 39, 9024 Tomasjord 91301168 bi.tokle@online.no
Johannes H. Hansen, sekretær Straumsvegen 832 9105 Kvaløysletta 971 08 996 josh.han@online.no
Eva Gran, kasserer Sollivegen 3, 9020 Tromsdalen 90011532 evagran@online.no
Odd Magnus Heide Hansen, medlem Johnsgaards gt 1, 9009 Tromsø 472 34 303 oddmhh@gmail.com
Aud Toften, 1. vara Torsveg 12 9019 Tromsø 991 65 364 aud.toften@dine.no
Åse Bang, 2. vara Solliveien 30, 9020 Tromsdalen 975 72 291 aaban@online.no
Helene Stenvold, 3. vara Styrmannsvegen 72, 9014 Tromsø 916 18 289 helenestenvold@gmail.com
REVISOR      
Kjell N. Olsen, leder Sommerfjøsveg. 54, 9020 Tromsdalen 907 37 531 kjell.n@online.no
Olav Nilsen, vara Rypevegen 10, 9015 Tromsø 975 79 887 olnilsse@online.no
VALGKOMITE      
Asgeir Brekkeo, leder Straumsvegen 1291, 9105 Kvaløya 911 94 801 asgeir.brekke@uit.no
Turid Borch, nestleder Inga Sparboes veg 4, 9007 Tromsø 976 13 251 maryjb@online.no
Aud Toften, medlem Torsveg 12 9019 Tromsø 991 65 364 aud.toften@dine.no
REGNSKAPSFØRER      
Oddmar Nilsen Sjøtunvegen 404, 9108 Kvaløya 917 56 427 oddmarnilsen@hotmail.com

Ønsker du å gi dine kommentarer til vår hjemmeside?  Møt oss på Facebook.
Har du spørsmål angående PFO?  Vennligst ta kontakt på e-mail post@pfot.no