gul_rose

Møteplasser for seniorer

Vi ønsker å kartlegge møteplasser for seniorer (og andre aldersgrupper) på bydels- og grendenivå i Tromsø kommune. Hensikten er å lette planlegging av møter, kursvirksomhet, arrangementer m.m. Det bygges mye på Tromsøya og i områdene på Kvaløya og fastlandssia. Vi ber våre politikere om ikke å godkjenne store byggeprosjekter uten at det er lagt til rette for gode møteplasser (fellesarealer).

Vi har laget en oversikt over møteplasser, som neppe er fullstendig og kan inneholde feil. Vi ber derfor om mer informasjon om møteplasser - både de stedene vi har nevnt og de vi har glemt.

Forkortelser: BOV= Bo- og velferdssenter BOS= Bo- og servicesenter

Sted/bydel/bygd Møteplasser Merknad
Brensholmen Kombinert skole, helsesenter, ungdomshus, kirke  
Borgtun/Breivika Skoler, kirke, idrettshall, UiTø Universitetet i Tromsø (UiTø) leier ikke ut lokaler til private.
Engvika/Løksfjorden/Skogvika Kombinert skole  
Ersfjordbotn Barneskole  
Gimle/Isrenna/Stakkevollan (bydel) Barneskole, idrettshall, svømmehall BOV under planlegging
Fagereng (bydel) Barneskole Beboerne bruker et garasjeanlegg til fellesmøter
Finnkroken/Grøtnesdalen Nedlagt skole, kirke, bygdehus  
Hamna (bydel) Barneskole, idrettshall  
Håpet/Mortensnes (bydel) Barne- og videreg.skole, sykehjem BOV under planlegging
Kaldfjord Barneskole, kirke  
Krokelvdalen (bydel) Barne- og ungdomsskole, kirke, bomberom BOV under planlegging
Kvaløysletta (bydel) Barneskoler, videreg. skole, idrettshall, skytterhus BOV under planlegging
Lakselvbukt Kombinert skole, helsesenter  
Lunheim Barneskole Planlegger bygging av et stort anntall leiligheter i et steinbrudd - uten fellesrom
Oldervik Nedlagt skole  
Ramfjord Kombinert skole, helsesenter  
Sjursnes Barneskole, helsesenter  
Sjøtun/Kattfjord Barneskole, bygdehus  
Skittenelv Barneskole, bygdehus  
Skjelnan Barneskole  
Sommarøy Kombinert skole, bygdehus, kirke, hotell, "Kaffekroken"  
Straumsbukta Kombinert skole, bygdehus  
Solligården/Gammelgård/Reinen Barneskole  
Sørtromsøya (bydel) Barneskole, sykehjem BOV under planlegging
Tromsdalen (bydel) Barne- og videreg.skole, Bellevue, idrettshall, Otium BOS under planlegging
Trondjord/Kvaløyvågen Kombinert skole, bygdehus  
Tromvik/Grøtfjord Nedlagt barneskole, bygdehus  
Tromsø sentrum (bydel) Heracleum, Laureng, St. Elisabeth senter, LHL bygget, idrettshall, svømmehall, kafeer, hoteller, kino, kulturhus, teater, museer. BOS under planlegging
Vengsøy Nedlagt barneskole, bygdehus  
Vikran Barneskole, bygdehus  
Workinmarka (bydel) Barneskole  

Tilbake til forsiden


Ønsker du å gi dine kommentarer til vår hjemmeside?  Møt oss på Facebook.
Har du spørsmål angående PFO?  Vennligst ta kontakt på e-mail post@pfot.no