gul_rose

Personer over 70 år sliter med reiseforsikring.


Publisert: Mandag 14. juni 2010

av Kristina Picard
Dinside http://www.dinside.no


På denne tiden tegner mange reiseforsikring, og noen tegner til og med dobbelt opp. Personer over 70 år sliter imidlertid ofte med å finne en god reiseforsikring.

Dette bekrefter Borge Rørvik, forbundsleder i Norsk Pensjonistforbund.

- Dette gjelder i forhold til ulykkesforsikring på reiser. Der synes vi eldre blir diskriminert fordi man ikke får dekket utgifter til hjemreise og eventuelle sykehusopphold etter at man er 70-75 år, sier Rørvik.

Han legger til at han forstår at forsikring er en risikovurdering fra forsikringsselskapenes side.

Betaler gjerne mer
Forbundsleder Borge Rørvik i Norsk Pensjonistforbund
- Jeg tror gjerne vi kunne betalt for den ekstra risikoen som kommer med alderen, men å ikke få noe tilbud i det hele tatt, er en helt annen sak sier Rørvik til DinSide.

Også Helga Skofteland i Forbrukerrådet har bitt seg merke i problemstillingen, at eldre, som gjerne reiser mye, har problemer med å få tegnet reiseforsikring. Slik det er i dag, kan andre familiemedlemmer bli nødt til å stille opp eller ta regningen dersom eldre blir utsatt for sykdom eller ulykker på ferie.


Ikke ulovlig
Det er imidlertid ikke ulovlig å nekte eldre reiseforsikring på bakgrunn av alder, opplyser Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Ombudet kan opplyse om at det bare er et forbud mot aldersdiskriminering innenfor arbeidslivet. I dette tilfellet gjelder det forskjellsbehandling utenfor arbeidslivet, ved tegning av forsrikring. Forskjellsbehandling på grunn av alder utenfor arbeidslivet er ikke forbudt i henhold til diskrimineringslovgivningen, skriver Maren Anna Dam, seksjonssjef i Likestillings- og diskrimineringsombudet, i en e-post til DinSide.

Forsikringsavtaleloven inneholder imidlertid visse regler om at avslag på forsikring må være saklig.
- Vi tar imot eldre
- I motsetning til de aller fleste andre så har vi ingen aldersgrense for når en ny kunde kan tegne reiseforsikring hos oss, eller når en eksisterende kunde kan tegne på nyt
t, sier pressetalsmann Roald Stigum Olsen i TrygVesta til DinSide.

Reiseforsikringens vilkår endrer seg imidlertid noe for disse aldersgruppene.

For det første så blir dekningen for invaliditet og død redusert fra 300.000 kroner til 100.000 kroner for aldersgruppen mellom 70 og 75 år, og etter fylte 75 år faller denne bort. Men alle andre dekninger opprettholdes.

- Hjemtransport ved sykdom, sykehusutgifter og avbestilling dekkes på lik måte som for andre aldersgrupper, sier Stigum Olsen.

For det andre så blir prisen høyere. Hvis du har passert 70 år, så for du 30 prosent påslag ved neste forfall, og hvis du har passert 80 år, så får du ved neste forfall 90 prosent mer å betale.

- Vi har en annen pris fordi det statistisk er en enorm økt risiko å sende denne aldersgruppen på ferie. Derfor har vi en alderstariff for kunder over 70 og 80 år
, sier Stigum Olsen.

Hva dekker/dekker ikke reiseforsikringen? Les mer

Tilbake til forsiden

Ønsker du å gi dine kommentarer?  Møt oss på Facebook.
Har du spørsmål angående PFO?  Vennligst ta kontakt på e-mail post@pfot.no