gul_rose

Eldrerådet

Rådet har ni medlemmer, to er politisk oppnevnte representanter og syv er pensjonister.eldreraadet

Sekretær for rådet er Heidi Henriksen. Hun er ansatt i Tromsø kommune, arbeider i rådhuset og forbereder sakene som rådet behandler. Sekretær kan kontaktes på tlf: 77 79 01 25 eller e-post: heidi.henriksen@tromso.kommune.no

Ordfører, byrådsleder, byråd for helse og omsorg og gruppeledere for de politiske partier får tilsendt protokoll fra møtene. Det gjør også pensjonistforeninger i Tromsø som er registrert av kommunen.

Eldrerådet behandler ikke personlige enkeltsaker.

OBS: Har du saker som du vil at eldrerådet skal ta opp, kan du si fra til sekretær eller til medlemmene i eldrerådet.

Nytt Eldreråd 2016 - 2019

 

Representanter

Varamedlemmer

1

Paul Pedersen, nestleder

Rolf Karlsen

2

Jorunn Rasmussen

Nils Martin Djupen

3

Aud O. Fyhn

Margaret Pettersen

4

Johannes Hansen

Brit M. Husstad Krakeli

5

Inger Hansen

Ann-Inger Glesnes

6

Odd Magnus Heide Hansen

Magnus Karlson

7

Oddny Aleksandersen, leder

 
8

Terje Haakestad, SV (politisk valgt)

 
9

Marie Fangel, V (politisk valgt)

 

 


Ønsker du å gi dine kommentarer til vår hjemmeside?  Møt oss på Facebook.
Har du spørsmål angående PFO?  Vennligst ta kontakt på e-mail post@pfot.no