gul_rose

Aktiviteter

Pensjonistforeningene i Tromsø gjennomfører mange tiltak og aktiviteter for sine medlemmer. PFO ønsker med denne siden å synliggjøre foreningenes aktiviteter slik at også andre seniorer kan få anledning til å delta på aktiviteter som den enkelte forening arrangerer, det være seg seniordans, gå-grupper, reiser o.l.

Alle foreninger og seniorklubber i Tromsø gis herved anledning til å legge ut informasjon om sine arrangementer. Informasjonen må inneholde flg.: Kort informasjon om arrangementet, tid og sted og navn på kontaktperson og e-mail eller telefonnummer.

Reiser reiser

På denne siden synliggjør vi foreningenes reiser for sine medlemmer. Reiser som legges ut her kan alle delta på. Den lokale forenings medlemmer har selvfølgelig prioritet. Se Aktiviteter/Reiser

Kurser reiser

PFO har innledet et samarbeid med Seniornett om datakurser. Likeså arrangeres forskjellige kurser i regi av Spaserstokken. Disse finnes under Nyttige linker. Enkelte foreninger arrangerer imidlertid kurs i egen regi. Disse finner du under Aktiviteter/Kurser.

Fysiske aktiviteterreiser

PFO prøver i samarbeid med foreningene og seniorklubbene å få til fysiske aktiviteter for seniorer. Det være seg alt fra 10 på Topp, gå-grupper, seniortrening på treningsstudio, svømming, seniordans o.l. De forskjellige aktivitetene vil du finne på linken Aktiviteter/Fysiske aktiviteter.

Arrangementerreiser

Her finner du aktiviteter av kulturell og underholdende karakter som de enkelte foreningene og seniorklubbene står for, se linken Aktiviteter/Arrangementer. Se også Nyttige linker/Spaserstokken

Ønsker du å gi dine kommentarer til vår hjemmeside?  Møt oss på Facebook.

Har du spørsmål angående PFO?  Vennligst ta kontakt på e-mail post@pfot.no