maase

Reiser

Mange av pensjonistforeningene og seniorklubbene i Tromsø arrangerer turer for sine medlemmer. Ved å synliggjøre turene her åpner man opp for å invitere andre med på turene. PFO kan også arrangere egne turer for seniorer, enten etter oppfordring fra medlemsforeningene eller på styrets initiativ.

Ønsker du å registrere foreningens reiser/turer? Kontakt oss.

2014

SPA-tur til Estland avlyst.

2013

Referat fra Estlandsturen 2013

spatur


Ønsker du å gi dine kommentarer til vår hjemmeside?  Møt oss på Facebook.
Har du spørsmål angående PFO?  Vennligst ta kontakt på e-mail post@pfot.no