gul_rose

PFO`s aktivitetskalender 2012

Saker vi jobber med

1. Etablere et tettere samarbeid med alle pensjonistforeninger og seniorklubber i Tromsø og omegn. Vi arrangerer Formannsmøter to ganger per år og tar opp saker som angår oss alle. Denne hjemmesiden er ledd i arbeidet med å styrke samarbeidet.
2. Oppgradering av lydanlegget på Heracleum – Tromsø`s storstue for eldre. Lydanlegget er fra Heracleum ble bygget i 1995 og er i dårlig forfatning. Bygningen eies av Tromsø kommune, men PFO prøver å få til et spleiselag hvor flest mulig kan bidra slik at vi kan få fortgang i oppgradering av anlegget.
3. PFO samarbeider med Eldrerådet i kommunen om saker som angår seniorer.
4. PFO samarbeider med Seniornett, avd. Tromsø, vedrørende kursing av seniorer.
5. Synliggjøre aktiviteter og møteplasser for seniorer på bydels- og grendenivå. Likeså synligjøre aktivitetstilbud og tjenester til seniorer i regi av Tromsø kommune eller andre aktører.

Reiser 2013

SPA-tur til Estland i juni - åpen for deltakelse fra alle foreningene. Se Aktiviteter/Reiser

Tilbake til Foreninger

Ønsker du å gi dine kommentarer til vår hjemmeside?  Møt oss på Facebook.

Har du spørsmål angående PFO? Vennligst ta kontakt på e-mail post@pfot.no