gul_rose

Mangelfull DAB dekning i Nord-Norge. Hvorfor skal vi påtvinges DAB+ når vi har et FM-nett som virker utmerket?

Pensjonistenes fellesorganisasjon i Tromsø (PFO) mener at slukkingen av FM nettet i Nord Norge må utsettes. Vedtaket om overgang til DAB+ er forhastet og saken bør vurderes grundig før man eventuelt slukker FM nettet.Det er flere grunner til at PFO mener hastverket med å slukke FM-nettet og innføre av DAB+ bør utsettes og revurderes. Det reklameres med at dekningen på kysten er god ut til 50 nautiske mil. Kartet viser imidlertid at det er store områder uten dekning. Likeså er dekningen på innlandet i Nord Norge heller ikke god nok.

Hvorfor innfører Norge DAB og slukker FM nettet når våre naboland Finland og Sverige har sagt nei? Flere andre land i Europa, så som Spania, Frankrike, Irland, Belgia, Østerrike, Ungarn, Romania, Slovakia og Tyrkia skifter foreløpig ikke til DAB. Andre land så som Russland (bare noen digitale sendinger over T-DAB), England og Tyskland (DAB bare i enkelte områder) har ei avventende holdning. (Kilde: EBU-MIS - Digital Radio Report 2016) Land som India, Japan, Kina og USA velger helt andre systemer enn DAB for bakkesendt digital radio.

Hva med sikkerheten på våre veier og tuneller når FM nettet slukker? Hva med utenlandske biler som kjører i Norge, og som ikke kan få inn viktige trafikkmeldinger over radio? I tillegg er det trolig over en million norske biler som ikke har DAB+ og hvor eierne ikke har økonomi til eller vil ta kostnadene ved oppgradering av FM til DAB+, fordi bilen kanskje skal skiftes ut om et år eller tre. Kanskje venter de at DAB+ vil bli avløst av DAB++, DAB+ Super eller noe annen over tid. Den første utgaven av DAB radioen er jo allerede utdatert!

Er forutsetningene innfridd?

Stortingsmeldingen fra 2011 satte myndighetene 5 kriterier som måtte oppfylles for å kunne melde overgang fra FM til DAB-nett.
Dette var:

1. NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1-dekning i FM-nettet
2. Det kommersielle radiotilbudet må være bygget ut til minst 90 % befolkningsdekning
3. Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for publikum
4. Det må finnes rimelige og tekniske tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil
5. Minst halvparten av radiolytterne må daglig høre helt eller delvis på en digital radioplattform

Ja, er nå forutsetningene egentlig innfridd? Det opplyses at dekningen i dag er over 99 %. Muligens gjelder det Sør Norge, men ikke i Nord Norge. Hvor god dekningen er sies det ikke så mye om, bortsett fra bebodde områder og langs riksvegene. Men folk oppholder seg jo ikke bare der de bor. Behovet for radiodekning gjelder jo i høyeste grad også på de kystnære fiskefeltene, langs landeveien, på fjelloverganger, i fjordbotner og i friluftsområder der folk ferdes.

Hvordan kan en i det hele tatt si at DAB+ har en merverdi for publikum i forhold til eksisterende FM-nett når en ser på den kostnadsmessige side og ulemper som overgangen medførerRealiteten for mange er det motsatte.

I dag er det svært få biler som har installert DAB+, ja selv i 2-3 år gamle biler har mange kun FM-radio. Innføring av DAB betyr at flere millioner FM radioer må skrotes og erstattes med importerte DAB radioer til alle norske husstander og biler. Gjennomsnittprisen for montering av DAB i bil ligger trolig på et sted mellom kr 5.000 - 7.500 kroner. For dyre bilmodeller kan kostnadene, ifølge et merkeverksted, beløpe seg til et sted mellom 20 og 30.000 kroner.

Norges Automobilforbund (NAF) har undersøkt ulike løsninger og konklusjonen synes å være at kravet om «rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil» ikke kan sies å være oppfylt.NAF gir uttrykk for bekymring for at Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) er så «øredøvende tause» i denne saken.  Hvis premissene i stortingsvedtaket fra 2011 skal oppfylles, skal sikkerheten bli bedre enn i dag. «Men jeg savner bekreftelse fra vårt eget direktorat, som skal etterse at dette stemmer» sier direktør Fimreite i NAF til Dagbladet (12.09.16.)

At det blir dyrt er kanskje årsaken til at enkelte politiske partier har fått betenkeligheter. Eller kanskje er det Donald Trump-effekten som har medvirket til at de er begynt å lytte til grasrota.

PFO mener at før DAB dekningen i Nord Norge er tilnærmet 100 % og det foreligger en bekreftelse fra DSB, på at de sikkerhetsmessige forhold er vurdert og funnet å være tilfredsstillende, så kan ikke Norge slukke FM-nettet.

Tilbake til forsiden

Ønsker du å gi dine kommentarer?  Møt oss på Facebook.
Har du spørsmål angående PFO?  Vennligst ta kontakt på e-mail post@pfot.no