gul_rose

Alderspensjon for gifte og samboere

Avkorting av pensjon

Pensjonen som dagens pensjonister personlig har tjent opp gjennom et langt arbeidsliv blir glatt avkortet hver måned av staten, som bruker NAV til innkrevingsinstans. Alle ektepar eller samboere som har samme adresse blir frarøvet 15 % av grunnpensjonen.
NAV opplyser at en automatisk blir regnet som samboere hvis to personer av ulikt kjønn deler bolig og da skal de trekkes i pensjonen. Slik er loven.

NAV opplyser også følgende: «Pensjonen blir ikke trukket hvis du flytter sammen med søster eller bror, eller venn eller venninne (såfremt du ikke inngår partnerskap).» En må da undre seg over hva som er forskjellen? Hvis to voksne personer av ulikt kjønn ønsker å dele bolig, hvorfor skal de «straffeskattes» av den grunn?

Hvorfor bare pensjonister?

I Danmark har det i flere tiår vært satset på bokollektiv, bl.a. for eldre. Det trygger deres hverdag og sparer samfunnet for ressurser at flere bor sammen og kan hjelpe hverandre. Det er ikke kjent at de blir trukket i pensjonen av den grunn. En kan undres over at pensjonister her i landet skal betale ”straffegebyr” for å ta vare på hverandre!

Grunnen til at ikke flere pensjonister har stått frem og protestert er trolig at det ikke blir spesifisert noe trekk på utbetalingsslippen fra NAV. Mange pensjonister lever i villfarelse om at de ikke blir trukket. Fratrekk i grunnpensjonen gjøres i all stillhet før slippen kommer på trykk!

En kan også undre seg over hva som ville skjedd hvis det ble bestemt at alle gifte og samboende arbeidstakere skulle trekkes like mye i lønn som pensjonistene hver måned? Det ville bli streik og ramaskrik øyeblikkelig.

Deler av nåværende regjering har i valgkampen lovet å rydde opp i pensjonstrekket.. Det er nå langt på overtid å få ryddet opp i dette uverdige forholdet.

De aller fleste av dagens pensjonister har jobbet og betalt sin skatt i alle år. Det må være en menneskerett at vi skal få beholde pensjonen vår som vi møysommelig har spart opp!!

PFO

Pensjonistenes Fellesforbund i Tromsø (PFO) er klar over at det er gjort visse endringer med gitte forutsetninger i forbindelse med pensjonsreformen for fremtidens pensjonister, men ordningen er fremdeles gjeldende for dagens pensjonister.

PFO har også registrert at Regjeringen har lovet at avkortningen av pensjon for gifte og samboende pensjonister skal reduseres. Vi vil derfor oppfordre departementet å treffe tiltak som kan utligne forskjellene. Samfunnet er i stadig endring og forordninger som hadde en rasjonell bakgrunn da de ble innført kan være gått ut på dato – så også differensiering av folketrygden ut fra sivil stand.

Ved å fjerne differensieringen av folketrygdens grunnpensjon vil det stimulere til at flere enslige flytter sammen slik at de kan dele på utgiftene og få et bedre liv. En positiv bivirkning er at når to eller flere personer flytter sammen så blir det gjerne boenheter ledige, noe som kommer godt med i dagens pressede boligmarked.

Andre hensyn

Det bør i denne sammenheng også tas hensyn til at dagens pensjonister underreguleres med 0,75 % i de årlige lønnsoppgjørene. Trygdeavgiften er også økt de seneste årene fra 3 til 5,1 %. I tillegg kommer aldersbestemte økninger i forsikringspremier, økte kommunale avgifter og eiendomsskatt. Over tid gir dette en urimelig forverring av levestandarden for pensjonister. Ikke bare for enslige, men også for de som er gifte eller samboere.

Utdrag av brev fra PFO til Arbeids- og sosialdepartementet. Frits N. Jensen og Margareth Pettersen

NB: F.o.m. i år (2016) er det bestemt at dette fratrekket skal være på 10% gjeldende fra 1.september i år.

Tilbake til forsiden

Ønsker du å gi dine kommentarer?  Møt oss på Facebook.
Har du spørsmål angående PFO?  Vennligst ta kontakt på e-mail post@pfot.no